O NAS

 

Orkiestra została założona w 2010 roku, przez Adama MALCHERKA, instruktora sekcji instrumentów dętych blaszanych i perkusyjnych MOK Kamyk w Pruszkowie, absolwenta klasy puzonu Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Członkowie orkiestry na początku rekrutują się spośród uczniów w/w, a także uczniów p. Antoniego SIKORSKIEGO, instruktora sekcji klarnetów i saksofonów.
Orkiestra, działając początkowo na terenie parafii Żbikowskiej, w przykościelnej salce, swoim działaniem miała zamiar się wpisać w piękną tradycję orkiestry założonej jeszcze przed II wojną światową przez księdza kanonika Franciszka Dyżewskiego, ówczesnego proboszcza, a działającej właśnie w tym miejscu.
Nadrzędnym celem założenia Orkiestry było ożywienie kulturalne Żbikowa, historycznie najstarszej dzielnicy Pruszkowa. Niestety, po kilku latach działalności okazało się, że Orkiestra, oraz działające w niej sekcje: Mażoretki, Dobosze, i Chór, nie mieszczą się w żadnej dostępnej lokalizacji na terenie Żbikowa i szukając dla siebie miejsca przeniosła się na “drugą stronę torów”, by ostatecznie, częściowo “na Żbików” wrócić.
Aktualnie zajęcia odbywają się w 3 lokalizacjach:

 1. Próby Orkiestry, Doboszów /Marching Drums, Chóru AleGraTo odbywają się – dzięki uprzejmości i wsparciu Prezesa MZO w Pruszkowie sp. z o.o. Jarosława BAŁDOWSKIEGO – w Budynku należącym do MZO w Pruszkowie sp. z o.o. na ul. Stefana Bryły 8 w Pruszkowie
 2. Treningi Mażoretek i Korpusu Flagowego /Colour Guard – dzięki uprzejmości Dyrektora odbywają się w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pruszkowie.
 3. Zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach dętych i perkusyjnych, Zajęcia Orkiestry “0″, Doboszów “0″ – dzięki uprzejmości i wsparciu Prezydenta Miasta Pruszkowa Pawła Makucha i Urzędu Miasta Pruszkowa – odbywają się w Przystanku Pruszków mieszczącym się na I p. budynku Dworca PKP PRUSZKÓW na ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Pruszkowie.

W 2012 roku członkowie Orkiestry założyli Stowarzyszenie Pruszkowianka, dzięki czemu Orkiestra zyskała formę prawną umożliwiającą pozyskiwanie środków na swoją działalności. Orkiestra utrzymuje się dzięki dotacjom Urzędu Miasta Pruszków na Edukację Muzyczną Mieszkańców Pruszkowa, darowiznom sympatyków i ludzi dobrej woli, składkom członków Stowarzyszenia oraz prowadzonej Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego.

KALENDARIUM

Pierwsza próba orkiestry miała miejsce 7 października 2010r. roku.

Pierwszy występ 12 czerwca 2011r.., podczas koncertu plenerowego na zakończenie roku kulturalnego 2010/2011 w MOK Kamyk w Pruszkowie, spotkał się z gorącym przyjęciem zebranej publiczności. Zespół wykonał dwa utwory: temat nowoorleański “Kiedy święci wchodzą” zmiksowany z tematem “Alleluja” z oratorium “Mesjasz” J.F. Haendla oraz “We will rock You” grupy “Queen”. W “We Will Rocku You” orkiestra towarzyszyła solistce-wokalistce. W czasie koncertu członkowie orkiestry zaprezentowali się także w wystąpieniach solowych.

8 stycznia 2012r..
Z samodzielnym pokazem perkusyjnym po raz pierwszy zaprezentowały się werblistki naszej orkiestry. Występ miał miejsce podczas koncertu zorganizowanego z okazji WOŚP przez Gimnazjum w Komorowie.

28 stycznia 2012r..
W sali OKCH, Orkiestra zagrała pierwszy samodzielny koncert. W trakcie koncertu członkowie orkiestry zaprezentowali swoje umiejętności w wystąpieniach solowych, duetach i orkiestrowych. Zabrana licznie publiczności mogła tego wieczoru wysłuchać orkiestrę w repertuarze kolędowym i karnawałowym.

12 maja 2012r.
Orkiestra gra pierwszy występ poza Pruszkowem. Bierze udział w Brwinowskiej Wiośnie Artystycznej.

21 maja 2012r.
Orkiestra przenosi swoje zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 9 na Żbikowie, ul. Mostowa 6 (róg 3-go Maja)

2 czerwca 2012r.
Powstaje Stowarzyszenie Pruszkowianka, którego głównym celem jest wspomaganie funkcjonowania i rozwój Orkiestry Dętej Pruszkowianka.

Wrzesień 2012
Rozpoczynają się zajęcia umuzykalniające w SP nr 9 w Pruszkowie. Uczestnicy podczas zajęć uczą się czytania nut, zasad muzyki oraz gry na perkusjonaliach.

Styczeń 2013
Stowarzyszenie Pruszkowianka po raz pierwszy otrzymuje instytucjonalne wsparcie finansowe. Mecenasem jest Urząd Miasta Pruszków.

Marzec 2013
Rozpoczynają się zajęcia umuzykalniające w SP nr 10 w Pruszkowie. Uczestnicy podczas zajęć uczą się czytania nut, zasad muzyki, gry na fletach prostych (przygotowanie do gry na instrumentach dętych) oraz perkusjonaliach.

Wrzesień 2013
Do Orkiestry dołączają nowi instruktorzy:

 1. Sebastian SMĘDRA - trąbka – obejmując samodzielną klasę trąbki w MOK Kamyk w Pruszkowie, wyłonioną z szerszej grupy instrumentów dętych blaszanych prowadzonej dotychczas przez Adama Malcherka.
 2. Anna WIEREMIEJCZUK – flet poprzeczny – nowo utworzona klasa, zajęcia odbywają się w SP nr 10 w Pruszkowie.

W SP nr 9 w Pruszkowie zostaje utworzona nowa grupa artystyczna Orkiestry Dętej Pruszkowianka – DOBOSZE

2016-05-26
Pierwszy Marszowy występ Orkiestry. Udział w Procesji z okazji Święta Bożego Ciała na pruszkowskim Żbikowie.

2016-06-17
Pierwszy Przemarsz i Apel Pamięci z Doboszami upamiętniający Ofiary Procesu 16 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

2016-11-11
Debiut Pierwszej Tamburmajorki w historii Orkiestry Dętej Pruszkowianka – Olimpii Małaśnickiej – podczas Obchodów Święta Niepodległości w Powiecie Pruszkowskim

2017-05-02
Debiut Marszowy nowo-utworzonej grupy Mażoretek podczas obchodów Święta Flagi 2017 w Powiecie Pruszkowskim.

2017-09-02
W Nowym Sezonie Artystycznym 20171/2018 przenosimy wszystkie zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie. Po raz pierwszy Orkiestra ma salę prób na wyłączność!!! Rozpoczynamy go z 8 instruktorami w następujących sekcjach:

  Zajęcia Grupowe:

 1. Orkiestra Dęta Pruszkowianka
 2. Mażoretki
 3. Dobosze
 4. Chór Stowarzyszenia Pruszkowianka
 5. Zespół Kameralny Instrumentów Dętych Blaszanych
  Zajęcia Indywidualne:

 1. Flet Poprzeczny
 2. Klarnet i Saksofon
 3. Trąbka
 4. Waltornia
 5. Puzon, Sakshorny, Tuba
 6. Perkusja: Zestaw Perkusyjny, Ksylofon, Werbel, Dzwonki Orkiestrowe

2018-01-05
Debiut Chóru Stowarzyszenia Pruszkowianka – podczas Żbikowskiego Kolędowania w Sali Parafialnej Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Żbikowie – dorocznego spotkania Stowarzyszenia Pruszkowianka – chór pod dyrekcją Instruktora Mirosława STARZA wykonał a’capella dwie kolędy: “Lulajże Jezuniu” oraz “Wśród Nocnej Ciszy”. Występ został powtórzony tydzień później, 12 stycznia, podczas Kolędowania na Gąsinie w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej. Obydwa Występy spotkały się z wielkim aplauzem zgromadzonej publiczności

2018-02-09
Przy orkiestrze rusza pilotażowy program Grupowej Nauki Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych prowadzony przez Kapelmistrza. Zgłosiło się do niego 5 dzieci w wieku 7-11 lat.

2018-09-06
Grupowa Nauka Gry na Instrumentach Dętych przekształca się w Orkiestrę Dętą Pruszkowianka Junior. Jest przeznaczona dla wszystkich uczniów, którzy uczą się gry na instrumentach dętych co najmniej od roku. Perkusiści z takim stażem dołączają do grupy Doboszów.

2018-12-13
Orkiestra Dęta Pruszkowianka Junior debiutuje podczas kolędowania dla Pruszkowskich Seniorów w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.

2019-02-03
Następuje zmiana na stanowisku Chórmistrza – Kierownika Chóru Stowarzyszenia Pruszkowianka, które w miejsce borykającego się z kłopotami zdrowotnymi Mirosława STARZA przejmuje Maria SEROKA – organistka i dyrygentka, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

2020-06-15
W związku z podtopieniami sali prób w SP nr 2 w Pruszkowie, Stowarzyszenie Pruszkowianka jest zmuszone do szukania innych miejsc do działalności

2020-08-02
Prezydent Pruszkowa – Paweł Makuch – uratował Pruszkowiankę, udostępniając miejsce do pracy w “Przystanku Pruszków”, otwartym w grudniu 2019 miejscu spotkań Organizacji Pozarządowych na 1 piętrze w odrestaurowanym budynku Dworca PKP w Pruszkowie

2021-10-07
Z powodu panującej pandemii Covid-19 Orkiestra Dęta Pruszkowianka nie może zorganizować uroczystych obchodów Jubileuszu 10lecia swojego istnienia.

2020-11-08
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Pruszkowianka powołane zostaje Ognisko Muzyczne Stowarzyszenia Pruszkowianka. W Ognisku, oprócz instrumentów orkiestrowych, zostają otwarte klasy instrumentów klawiszowych oraz skrzypiec.

2021-12-02
Do życia powołany został Zespół Smyczkowy Stowarzyszenia Pruszkowianka, jako zalążek Orkiestry Kameralnej Stowarzyszenia Pruszkowianka.

2021.06.11
Debiut Zespołu Smyczkowego Stowarzyszenia Pruszkowianka. Trio w składzie: Helena Kamer, Różna Alberska – skrzypce, Marta Olszewska – wiolonczela, wystąpiło z 3 samodzielnymi utworami podczas Obchodów Dni Pruszkowa, w ramach koncertu Orkiestry Dętej Pruszkowianka.

2021-09-01
Powstają nowe klasy i sekcje: Oboju – Instruktorka Patrycja Korniluk, oraz Korpus Flagowy Orkiestry Dętej Pruszkowianka – instruktorem jest kapelmistrz Pruszkowianki. Korpus Flagowy ćwiczy wspólnie z Mażoretkami.

2021-09-26
Pierwszy wyjazd Orkiestry Dętej Pruszkowianka, wraz z Doboszami, na konkurs Orkiestr Dętych.
Orkiestra wzięła udział w Konkursie na Najlepszą Orkiestrę Dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Region Mazowsze w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała. W szranki stanęło 12 orkiestr z terenu Mazowsza. Pruszkowianka wróciła z Nagrodą Specjalną i czekiem na 2000zł. Był to także pierwszy występ Pruszkowianki objęty Patronatem, a Patronem był Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszowski.

2021-10-08
Pruszkowianka podpisuje umowę o współpracy z Pruszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową, której Prezes deklaruje wsparcie Stowarzyszenia w działalności koncertowej i edukacyjnej.

2021-10-09
Udaje się zorganizować 1 rocznicę 10 Jubileuszu, czyli 11-lecie Pruszkowianki. Uroczysta Gala Jubileuszowa odbyła się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie.
Patronat nad obchodami objęli:
Poseł na Sejm RP – Zdzisław SIPIERA
Starosta Pruszkowski – Krzysztof RYMUZA
Prezydent Pruszkowa – Paweł MAKUCH
W koncercie udział wzięło ok 70 wykonawców w kilku zespołach: Orkiestra Dęta Pruszkowianka, Dobosze Orkiestry Dętej Pruszkowianka, Chór Stowarzyszenia Pruszkowianka, a także soliści Orkiestry oraz gość specjalny – Tenor Mirosław STARZ.
Podczas Koncertu ogłoszona została nazwa Chóru Stowarzyszenia Pruszkowianka. Od tego momentu zespół ten funkcjonuje pod nazwą: Chór AleGraTo Stowarzyszenia Pruszkowianka, w skrócie: Chór AleGraTo. Kierownikiem Chóru jest Maria AUGUSTYNIAK.

2021-11-15
Pruszkowianka uzyskuje wsparcie w działalności ze strony Prezesa i Pracowników Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. zoo.
W ramach wsparcia MZO użycza Orkiestrze i Doboszom lokal o funkcji sali prób oraz magazynu.

2023.01.22
Pierwszy koncert projektu “Chór Pruszkowianie – Pruszkowskie Głosy Zjednoczone” z udziałem 3 chórów z Pruszkowa oraz, gościnnie, 2 spoza Pruszkowa.
W koncercie udział wzięły:
- Chór Parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie
- Chór Towarzystwa Śpiewaczego “Lira” z Żyrardowa
- Chór “Lira” Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie
- Chór “Deesis” Parafii Św. Edwarda w Pruszkowie
- Chór “AleGraTo” Stowarzyszenia Pruszkowianka

2023.01.29
Podczas 31 Finału WOŚP w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie z Pruszkowianką po raz pierwszy wystąpili tancerze Szkoły Tańca Jaremi.

2023.03.16
Zmiana na stanowisku Chórmistrza Chóru AleGraTo. Ustępującą Marię Augustyniak zastępuje Paweł Wałek

Zrzutka.pl Wibrafon

Wsparcie Samorządowe

W roku 2022 część zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Pruszkowianka, jest realizowana w ramach programu "Edukacja Muzyczna Mieszkańców Pruszkowa". Zadanie: ,,Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa" jest dofinansowane ze środków budżetu Miasta Pruszkowa. Kwota dofinansowania na rok 2022 wynosi 43600zł.