O NAS

 

Orkiestra została założona w 2010 roku, przez Adama MALCHERKA, instruktora sekcji instrumentów dętych blaszanych i perkusyjnych MOK Kamyk w Pruszkowie, absolwenta klasy puzonu Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Członkowie orkiestry na początku rekrutują się spośród uczniów w/w, a także uczniów p. Antoniego SIKORSKIEGO, instruktora sekcji klarnetów i saksofonów.
Orkiestra, działając początkowo na terenie parafii Żbikowskiej, w przykościelnej salce, swoim działaniem miała zamiar się wpisać w piękną tradycję orkiestry założonej jeszcze przed II wojną światową przez księdza kanonika Franciszka Dyżewskiego, ówczesnego proboszcza, a działającej właśnie w tym miejscu.
Nadrzędnym celem założenia Orkiestry było ożywienie kulturalne Żbikowa, historycznie najstarszej, a obecnie najbardziej zaniedbanej, dzielnicy Pruszkowa. Niestety, po kilku latach działalności okazało się, że Orkiestra, oraz działające w niej sekcje: Mażoretki, Dobosze, i Chór Pruszkowianie, nie mieszczą się w żadnej dostępnej lokalizacji na terenie Żbikowa i szukając dla siebie miejsca przeniosła się na “drugą stronę torów”.
Aktualnie próby Orkiestry, Doboszy, Mażoretek, Chóru Pruszkowianie, zajęcia indywidualnej nauki gry na instrumentach dętych i perkusyjnych odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 położonej na ul. Jasnej 2 w Pruszkowie.
W 2012 roku członkowie Orkiestry założyli Stowarzyszenie Pruszkowianka, dzięki czemu Orkiestra zyskała formę prawną umożliwiającą pozyskiwanie środków na swoją działalności. Orkiestra utrzymuje się dzięki dotacjom Urzędu Miasta Pruszków na Edukację Muzyczną Mieszkańców Pruszkowa, darowiznom sympatyków i ludzi dobrej woli, składkom członków Stowarzyszenia oraz prowadzonej Odpłatnej Działalności Pożytku Publicznego.

KALENDARIUM

Pierwsza próba orkiestry miała miejsce 7 października 2010r. roku.

Pierwszy występ 12 czerwca 2011r.., podczas koncertu plenerowego na zakończenie roku kulturalnego 2010/2011 w MOK Kamyk w Pruszkowie, spotkał się z gorącym przyjęciem zebranej publiczności. Zespół wykonał dwa utwory: temat nowoorleański “Kiedy święci wchodzą” zmiksowany z tematem “Alleluja” z oratorium “Mesjasz” J.F. Haendla oraz “We will rock You” grupy “Queen”. W “We Will Rocku You” orkiestra towarzyszyła solistce-wokalistce. W czasie koncertu członkowie orkiestry zaprezentowali się także w wystąpieniach solowych.

8 stycznia 2012r.. z samodzielnym pokazem perkusyjnym po raz pierwszy zaprezentowały się werblistki naszej orkiestry. Występ miał miejsce podczas koncertu zorganizowanego z okazji WOŚP przez Gimnazjum w Komorowie.

28 stycznia 2012r.. w sali OKCH, Orkiestra zagrała pierwszy samodzielny koncert. W trakcie koncertu członkowie orkiestry zaprezentowali swoje umiejętności w wystąpieniach solowych, duetach i orkiestrowych. Zabrana licznie publiczności mogła tego wieczoru wysłuchać orkiestrę w repertuarze kolędowym i karnawałowym.

12 maja 2012r. Orkiestra gra pierwszy występ poza Pruszkowem. Bierze udział w Brwinowskiej Wiośnie Artystycznej.

21 maja 2012r. Orkiestra przenosi swoje zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 9 na Żbikowie, ul. Mostowa 6 (róg 3-go Maja)

2 czerwca 2012r. Powstaje Stowarzyszenie Pruszkowianka, którego głównym celem jest wspomaganie funkcjonowania i rozwój Orkiestry Dętej Pruszkowianka.

Wrzesień 2012 Rozpoczynają się zajęcia umuzykalniające w SP nr 9 w Pruszkowie. Uczestnicy podczas zajęć uczą się czytania nut, zasad muzyki oraz gry na perkusjonaliach.

Styczeń 2013
Stowarzyszenie Pruszkowianka po raz pierwszy otrzymuje instytucjonalne wsparcie finansowe. Mecenasem jest Urząd Miasta Pruszków.

Marzec 2013 Rozpoczynają się zajęcia umuzykalniające w SP nr 10 w Pruszkowie. Uczestnicy podczas zajęć uczą się czytania nut, zasad muzyki, gry na fletach prostych (przygotowanie do gry na instrumentach dętych) oraz perkusjonaliach.

Wrzesień 2013
Do Orkiestry dołączają nowi instruktorzy:

 1. Sebastian SMĘDRA - trąbka – obejmując samodzielną klasę trąbki w MOK Kamyk w Pruszkowie, wyłonioną z szerszej grupy instrumentów dętych blaszanych prowadzonej dotychczas przez Adama Malcherka.
 2. Anna WIEREMIEJCZUK – flet poprzeczny – nowo utworzona klasa, zajęcia odbywają się w SP nr 10 w Pruszkowie.

W SP nr 9 w Pruszkowie zostaje utworzona nowa grupa artystyczna Orkiestry Dętej Pruszkowianka – DOBOSZE

2016-05-26
Pierwszy Marszowy występ Orkiestry. Udział w Procesji z okazji Święta Bożego Ciała na pruszkowskim Żbikowie.

2016-06-17
Pierwszy Przemarsz i Apel Pamięci z Doboszami upamiętniający Ofiary Procesu 16 Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

2016-11-11
Debiut Pierwszej Tamburmajorki w historii Orkiestry Dętej Pruszkowianka – Olimpii Małaśnickiej – podczas Obchodów Święta Niepodległości w Powiecie Pruszkowskim

2017-05-02
Debiut Marszowy nowo-utworzonej grupy Mażoretek podczas obchodów Święta Flagi 2017 w Powiecie Pruszkowskim.

2017-09-02
W Nowym Sezonie Artystycznym 20171/2018 przenosimy wszystkie zajęcia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie. Po raz pierwszy Orkiestra ma salę prób na wyłączność!!! Rozpoczynamy go z 8 instruktorami w następujących sekcjach:

  Zajęcia Grupowe:

 1. Orkiestra Dęta Pruszkowianka
 2. Mażoretki
 3. Dobosze
 4. Chór Pruszkowianie
 5. Zespół Kameralny Instrumentów Dętych Blaszanych
  Zajęcia Indywidualne:

 1. Flet Poprzeczny
 2. Klarnet i Saksofon
 3. Trąbka
 4. Waltornia
 5. Puzon, Sakshorny, Tuba
 6. Perkusja: Zestaw Perkusyjny, Ksylofon, Werbel, Dzwonki Orkiestrowe

2018-01-05
Debiut Chóru “Pruszkowianie” – podczas Żbikowskiego Kolędowania w Sali Parafialnej Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Żbikowie – dorocznego spotkania Stowarzyszenia Pruszkowianka – chór pod dyrekcją Instruktora Mirosława STARZA wykonał a’capella dwie kolędy: “Lulajże Jezuniu” oraz “Wśród Nocnej Ciszy”. Występ został powtórzony tydzień później, 12 stycznia, podczas Kolędowania na Gąsinie w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej. Obydwa Występy spotkały się z wielkim aplauzem zgromadzonej publiczności

2018-02-09
Przy orkiestrze rusza pilotażowy program Grupowej Nauki Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych prowadzony przez Kapelmistrza. Zgłosiło się do niego 5 dzieci w wieku 7-11 lat.
2018-09-06
Grupowa Nauka Gry na Instrumentach Dętych przekształca się w Orkiestrę Dętą Pruszkowianka Junior. Jest przeznaczona dla wszystkich uczniów, którzy uczą się gry na instrumentach dętych co najmniej od roku. Perkusiści z takim stażem dołączają do grupy Doboszów.
2018-12-13
Orkiestra Dęta Pruszkowianka Junior debiutuje podczas kolędowania dla Pruszkowskich Seniorów w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie.

W roku 2020 część zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Pruszkowianka ,w ramach Orkiestry Dętej Pruszkowianka, jest realizowana dzięki dotacji Urzędu Miasta Pruszków. Kwota dotacji na rok 2020 wynosi 51300zł.