2011-06-12 Zakończenie Roku Kulturalnego 2010/2011 w MOK KAMYK w Pruszkowie

 
W roku 2020 część zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Pruszkowianka ,w ramach Orkiestry Dętej Pruszkowianka, jest realizowana dzięki dotacji Urzędu Miasta Pruszków. Kwota dotacji na rok 2020 wynosi 51300zł.