Wybory Nowych Władz Stowarzyszenia Pruszkowianka

 

W czerwcu upłynęła kadencja dotychczasowych Władz Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pruszkowianka, które odbyło się 15 czerwca 2018r. wyłoniło Nowy Zarząd i Nową Komisję Rewizyjną. Gratulujemy wyboru nowym członkom władz Stowarzyszenia jednocześnie składam wielkie podziękowania z wykonaną pracę członkom odchodzącym.

Zrzutka.pl Wibrafon

Wsparcie Samorządowe

W roku 2022 część zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Pruszkowianka, jest realizowana w ramach programu "Edukacja Muzyczna Mieszkańców Pruszkowa". Zadanie: ,,Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa" jest dofinansowane ze środków budżetu Miasta Pruszkowa. Kwota dofinansowania na rok 2022 wynosi 43600zł.