AKTUALNOŚCI

 

2022.05.25
UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 4/2022
z dnia 24 maja2022 r.
Stowarzyszenie Pruszkowianka
ul. Obrońców Pokoju 41A
05-800 Pruszków
NIP 534-248-77-69
Zarząd Stowarzyszenia Pruszkowianka w pełnym składzie:
Prezes –Jarosław Mazur
Sekretarz – Iwona Kownacka-Wise
Skarbnik – Katarzyna Arszennik
podczas zebrania zdalnego w dniu 24 maja 2022 roku, zgodnie z punktem 7 rozdziału IV
Statutu Stowarzyszenia Pruszkowianka w brzmieniu:
„Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.”
oraz
w związku z potrzebą wyboru nowych władz Stowarzyszenia
UCHWALA
Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego Członków Stowarzyszenia Pruszkowianka.
Pierwszy Termin Walnego Zgromadzenia: 21 czerwca 2022 r. godz. 18:00.
Miejsce: Siedziba Orkiestry Dętej Pruszkowianka, MZO w Pruszkowie sp. z o.o.,
ul. Stefana Bryły 8, 05-800 Pruszków (1 piętro).
Drugi Termin Walnego Zgromadzenia: 21 czerwca 2022 r. godz. 18:30.
Miejsce: Siedziba Orkiestry Dętej Pruszkowianka, MZO w Pruszkowie sp. z o.o.,
ul. Stefana Bryły 8, 05-800 Pruszków (1 piętro).
Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowane poprzez następujące kanały:
• na stronie: www.pruszkowianka.pl,
• na profilu Facebook/Orkiestra Dęta Pruszkowianka,
• na grupie dyskusyjnej Google/Orkiestra Dęta Pruszkowianka.
Podpisano:
Prezes Jarosław Mazur
Sekretarz Iwona Kownacka-Wise
Skarbnik Katarzyna Arszennik

2022.03.28
Szukamy wsparcia w zakupie wibrafonu, marzy nam się takie cudo:
“Yamaha YV2030MS Vibraphones”
Wesprzyjcie Nas!
Szczegóły

2021.10.26
Wracamy z Koncertami – Popisami Uczniowskimi! Najbliższy taki koncert odbędzie się podczas Wernisażu prac Izabelli Kłossowskiej-Roli w Domu Kultury Miś w Ursusie, 6 listopada o godz. 18:00. Serdecznie Zapraszamy!

Zrzutka.pl Wibrafon

Wsparcie Samorządowe

W roku 2022 część zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie Pruszkowianka, jest realizowana w ramach programu "Edukacja Muzyczna Mieszkańców Pruszkowa". Zadanie: ,,Edukacja muzyczna mieszkańców Pruszkowa" jest dofinansowane ze środków budżetu Miasta Pruszkowa. Kwota dofinansowania na rok 2022 wynosi 43600zł.